Projekt rozvoja kvality zdravotníckej starostlivosti v SR
Health Care Quality Development Programme in SR

Home
Konzultanti/Consultants
Program/Schedule
Dokumenty/Documents
Konferencia/Conference
Links
Kontakt/Contact
Foto/Photos

 

 

 

 

 

Last updated: 18.08.2005.

Zhrnutie projektu

Projekt rozvoja kvality MATRA je bilaterálny pred vstupový program medzi vládami Holandského kráľovstva (zastúpený firmou SENTER) a Slovenskej republiky.Konzorcium projektu tvorí: Interaction in health s.r.o. Amsterdam, Univerzita v Amsterdame, Katedra Sociálneho lekárstva, Agis – Zdravotná poisťovňa,  Trnavská univerzita, FZaSPŠkola zdravotníckych manažérov, Bratislava.

Cieľom projektu je prispieť k vstupu Slovenskej republiky do EÚ a predovšetkým pomôcť vytvoriť vhodné podmienky k monitorovaniu kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. ďalej...

Project Abstract

The MATRA quality development programme is a bilateral EU pre-accession programme between the Netherlands Government (represented by Senter) and the Slovak Republic. The implementing consortium is made up of Interaction in Health Ltd. Amsterdam, University of Amsterdam Dpt. Social Medicine, Agis Health Insurance Company, University of Trnava and Health Management School Bratislava.

The project aims to contribute to the accession of the Slovak Republic to the European Union. In particular the project aims to assist the Slovak Republic in creating good conditions to monitor the quality of health care provided.
more ....

What's  New

bulletSuggestions for Hospital Performance Indicators
bullet Draft Guidelines Handbook (draft)
bulletNational Institute for Quality and Innovations NIKI
bullet Consensus on Minimal Technical Standards for GP Practices

Presentations

bulletProject General
bulletQuality of Care
bulletEvidence Based Medicine
bulletIndicators
bulletOther

Quarterly Reports

bulletQ 2/2005
bulletQ 1/2005
bulletmore ...

Home Konzultanti/Consultants Program/Schedule Dokumenty/Documents Konferencia/Conference Links Kontakt/Contact Foto/Photos

Autorské práva náležia jednotlivým autorom dokumentov
Kontaktujte autorov a posielajte Vaše pripomienky a návrhy elektronicky na našu adresu.
Copyrighted to individual authors and the Project
For problems or questions regarding this project please
contact us.