Niki

 
Príručka tvorby štandardných diagnostických a liečebných postupov (guidelines)

Publikácia NIKI č. 1

Národný inštitút kvality a inovácií

Bratislava

Slovenská republika

  

Vzniklo na základe grantu z projektu

Building Quality Development Programme in Slovakia

Senter

MAT03/SK/9/1

 

Na podklade dokumentu

 SIGN 50: A guideline developers' handbook

SIGN Vydanie č. 50, Vydané vo februári 2001, Naposledy upravované v máji 2004

 

Pripravilo konzorcium

Interaction in Health - Public Health Consultants

AGIS – Health Insurance Company

Department of Social Medicine AMC/University of Amsterdam

Fakulta zdravotného manažmentu na Trnavskej University

Škola zdravotného manažmentu, Bratislava

  

Vydané v novembri 2005

 

 

 

 

 

   04/20/2006 08:00:42 AM

 

 

OBSAH

 

Časť 1.            Všeobecný prehľad

Časť 2.            Vymedzenie problému

Časť 3.            Organizácia tvorby guidelines

Časť 4.            Výber tém pre guidelines

Časť 5.            Skupina pre tvorbu guidelines

Časť 6 a 7.        Systematický prieskum literatúry a  vytváranie guidelines

Časť 8.            Konzultácia a odborné hodnotenie

Časť 9.            Prezentácia a distribúcia

Časť 10.          Implementácia

Časť 11.          Audit a revízia

 

PRÍLOHY

 

A: Nástroj pre posudzovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov (guidelines) AGREE
 

B: Program NIKI
 

C: Dokumenty k vývoju guidelines
 

D: Syntetizovanie údajov a vypracovanie odporúčaní
 

E: Príklad vyplneného kontrolného zoznamu
 

F: Protokol výskumu: manažment odstránenia malígneho melanomu
 

G: Odporúčaná literatúra: vybraný zoznam referencií
 

H: Formulár k vyhláseniu o konflikte záujmov